#آیان_کتاب

#ayanketab


http://ayanketab.com/product/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C/


در بخشی از دیوان عسجدی آمده‌است:«عسجدی از اکثر صنایع لفظی در جهت تحقق
معنا استفاده می‌کند یعنی استفاده از صنایع در هر بخشی دارای دلالت معنایی
است و لایۀ‌ روساختی رابطۀ مستحکمی را با لایۀ ژرف ساختی برقرار می‌سازد.
این شکل ظاهری در صدد القا معناست و این معناست که چنین صورتی را شکل داده و
ایجاد می‌کند.»

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.