#آیان_کتاب
#ayanketab
http://www.ayanketab.com


مشق تمنی ، مرقعات خط استاد غلامحسین امیرخانی می باشد که در سال 1367 به زیور طبع آراسته شده و همکنون در شمار کتب و مجموعه های نایاب خوشنویسی می باشد.
مقدمه این آلبوم نفیس به قلم خسرو زعیمی مسئول وقت انجمن خوشنویسان  می باشد که در قسمتی از آن اینچنین آورده اند:
در اثر یاد شده و دیگر آثاری که از
امیرخانی در این مجموعه منتشر می شود، مطلبی که خیلی زود به نظر می رسداین
است که سرپنجه های توانای امیرخانی کاملا مطیع اندیشه اوست و در چنین حالتی
است که استاد خوشنویس می تواند با نبوغ خود شاهکار بیافریند...
استاد در این آلبوم نفیس با آثاری در قالبهای چلیپا، قطعه و سیاه مشق در دانگ های مختلف قلم، زیباییهای پنهان خط نستعلیق را به رخ بیننده می کشند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.