#آیان_کتاب
#ayanketab

http://www.ayanketab.com


ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی
ترجمه بخش فارسی کتاب سفرنامه مولف است که در زمان سلسله صفوی از ایران
دیدن کرده وخاطرات ومشاهدات خود را از دیدن شهرهایی چون اردبیل -اصفهان
-قزوین -قم -کاشان و..شرح داده است...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.