#آیان_کتاب

#ayanketab


http://ayanketab.com/product/%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


علی نقی معروف به شیخ علینقی کمره ای فرزند ابو العلاء از شعرا و
علمای بزرگ دوره صفویه است . وی در سال 925 - 953 هجری - در خانواده ای که
همگی از فقها و فضلای کمره بوده اند دیده به جهان گشود . نخستین سالهای
زندگیش در کاشان به تحصیل علم و ادب گذشت و به آن شهر دلبستگی زیاد داشت


نقی تو خط خطا کاشان بر بهشت کشی کنون خطه کاشان تر است کاشانه
در سرودن انواع شعر به ویزه ماده تاریخ و معما گوئی بسیار قوی دست بود .
شیخ در زمان سلطنت شاه عباس اول شهرت بسزا داشت و شاه او را سخت گرامی می
داشت و علینقی در مدح این شهریار و وزیر شاعر پرور و سخن شناسش حاتم بیگ
اعتماد الدوله قصاید غرائی دارد . گویا شیخ از دوستان و ندیمان اعتماد
الدوله بوده و از وی نوازشهای فراوان دیده است
میرزا علینقب با شعرای بزرگی چون وحشی ، محتشم ، میر داماد و شیخ بهائی معاصر و معاشر بود
آثار :
حدوث العالممناسک حجهمم الثواقبدیوان شعر
میرزا علی نقی در سال 1001 - 1031 هجری - در اصفهان دار فانی را وداع گفت
در عشق تو بی تاب و توانم که توان کرد دوری ز تو کردن نتوانم چه توان کرد
گفت آنچه توان گفت به رویم چه توان گفت کر آنچه توان کرد به جانم چه توان کرد
کردم دل و دین صرف و خریدم غم و اندوه سودا گر بازار زیانم چه توان کرد
در ناله من رنگی و بوئی ز فرخ نیس من بلبل ایام خزانم چه توان کرد
گفتی که توان کرد نقی شرح غم دل حیرت که شود بند زبانم چه توان کرد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.