#آیان_کتاب

#ayanketab


خرید کتاب


یک سفر نامه شیرین وخواندنی ..از دوجوان ایرانی ..ماجراجوترین جوانان
دهه سی شمسی که تصمیم گرفتند رویایی شگرف را به واقعیت تبدیل کنند ..اگر ارزوی
جهانگردی دارید با برادران امیدوار سفری شگفت انگیز را به دور دنیاتجربه کنید از
شرق دور تا برفهای قطب واز افریقا تا قلب امازون وصحراهای امریکا ..عیسی وعبدالله امیدوار در دوره ای که سفر از شهری به شهر دیگر با
مشکلات زیادی انجام میشد دور دنیا را با موتور سیکلت پیمودند وارمغان سفر انها
روایت شیرین سفرنامه برادران امیدوار است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.