#آیان_کتاب

#ayanketab


خرید کتاب


سرگذشت ابوالحسین، محمد بن احمد بن جبیر، دبیر، ادیب، نویسنده،
فقیه، محدّث، شاعر و جهانگرد اندلسی و عرب تبار، در سال 540 هجری در بلنسیه در شرق
اسپانیا زاده شد.

مدتی در «شاطبه» بسر برد و به فراگیری ادبیات و علوم دینی پرداخت؛
آنگاه به «غرناطه» رفت و به خدمت حاکم موّحد آن شهر؛ ابوسعید عثمان بن عبدالمؤمن در
آمد و کاتب او شد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.