#آیان_کتاب

#ayanketab


خرید کتاب


قزاقها فرمانده ارتش جدید ایران شدند.
این قزاقها نخشتین فرماندهان ارتش جدید ایران هستند
اینها که اکثرا فاقد تحصیلات عالی و کم سواد بودند عوامل تثبیت حکومتی شدند که به
مدت بیست سال بر این کشور فرمانروائی کرد و چون مقامات کلیدی مملکت در این بیست
سال در دست قزاقهای سابق بود اگر این دوره را دوران حکومت قزاقها بنامیم سخنی به
گزاف نگفته ایم. زیرا قزاقها در چهل سالی که از تأسیس قزاقخانه میگذشت پیوسته
بازوی نظامی نظامی حکومت بودند ولی اینبار خود بطور مستقیم با حمایت بیگانگان
حکومت را در دست گرفته بودند. پیش از آنکه به معرفی این افراد بپردازیم توضیح این
نکته را لازم میدانیم که چون در آن زمان اشخاص با نام کوچکشان شناخته میشدند و نام
خانوادگی هنوز معمول نشده بود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.