#آیان_کتاب

#ayanketab


خرید کتاب


بخش نخست:
ادیان ابتدایی وگذشته ، نویسنده دراین بخش، جایگاه دین در دوره های
پیش از تاریخ وفرهنگهای ابتدایی ونیز ادیان اقوام پیشین را بررسی کرده و در کنار
این موضوع، دوازده ویژگی مشترک ادیان ابتدایی را که برخی از این ویژگی ها به گونه
ای در ادیان بزرگ امروزی نیز وجود دارند، بررسی کرده است.

بخش دوم: مذاهب هند. در این
بخش، به پیشینه تاریخی ، مناسک، فرقه ها وتحولات ادیانی پرداخته است که خاستگاه
آنها شبه جزیره هند می باشد؛ دینهایی چون هندوئیسم، جینیزم، بودیسم وآیین سیک.

بخش سوم: در باره ادیان خاور
دور است که مباحث آن به دینهای چینیان مانند مذهب تائو،کنفوسیوس وشینتو اختصاص دارد.

بخش چهارم: ادیان خاور نزدیک،
چهار دینی که ظهور آنها در منطقه خاور نزدیک ( ایران، جزیرة العرب،منطقه عمومی بیت
المقدس وشام و مصر قدیم ) بوده ، در این بخش آمده اند .کیش زردشتی، مذهب یهود،
آیین مسیحیت ودین اسلام، موضوع این بخش می باشند

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.