#آیان_کتاب

#ayanketab


http://ayanketab.com/product/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86/


سر ژان
شاردن،جهانگرد و فیلسوف بزرگ فرانسوی در ۱۶ نوامبر سال ۱۶۴۳ در پاریس بدنیا آمد.
ژان بعد از اینکه تحصیلات خود را به پایان رسانید در سن ۲۲ سالگی تصمیم
گرفت که اولین سفر جهانگردی خود را از آسیا و هند شرقی آغاز نماید که بیشترین
تمایلش از این سفر،عشق به دیدن ایران بود.

شاردن دوبار به ایران سفر کرد که بار اول ۶ سال و در مرتبه ی دوم ۴ سال در ایران ماند و زبان فارسی را یاد گرفت. شاردن اولین جهانگرد
اروپایی بود که توانست زبان فارسی را یاد بگیرد،بخواند و بنویسد و اولین کتابش را
که مربوط به سفرهای ایران بود در سال ۱۷۷۱ میلادی در پاریس منتشر کند و در آن کتاب چگونگی مرگ شاه عباس دوم و
بر تخت شاهی نشستن شاه صفی،پسر شاه عباس دوم را شرح دهد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.